mosab.eu © • Mikael Olsson

 

MO SÄKERHETSTEKNIK AB

 

 

 

 

Hej och välkommen till min hemsida.

 

Företaget:

-Startades 2004 och ändrades 2007 till AB.

-Drivs av mig Mikael Olsson.

-Har sedan april 2008 sitt säte i centrala Ålfors c:a 1 mil söder om Tierp i Norduppland.

 

Bakgrund:

-Utbildad elektriker och har sedan 1995 arbetat inom säkerhet, styr o regler samt tele/data i olika anställningsformer.

 

Utför nu:

-Driftsättning och programmering av freqvensomriktare, flödesmätare, tryckgivare o.d. främst inom VA teknik.

-Service och underhåll av inbrott & brandlarmsanläggningar åt företag och kommuner.

-Upprättar dokumentation av SBA "Systematiskt Brandskydds Arbete"